פשטות

פשטות היא היופי
פשטות היא התיחכום האולטימטיבי/לאונארדו דוינצ'י

מקום פשוט לחינוך תרבות ואמנות

 

7. גלרייה לאומנות הנשק העתיק-ע"ש יעקובי יוסף ז"ל  |  8. הערכה חליפית-מבחן תלת שלבי- מה זה?  |  10. פשטות-מהספרים  |  11.פשטות מהסרטים  |  12. פשטות בצבעים  |  13. בעלי קושי בעיבוד חושי-יש דבר כזה  |  15."חמולה" מקום טוב לגדול  |  18. פעוטונים מציאות אפורה בעטיפה ו ... דה-ד"ר דליה שחף  |  Relationship - not what you thought - proper disclosure 18.  |  19.האישה הישראלית מעידן של שסע עדתי לעידן של שסע מיגדרי  |  46.לטייל עם סבא שומיק  |  מצבות מדברות אל העתיד  |  רמזים , ראיות, ושאלות שמאחורי מצבות  |  


 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 1. מבחן בת"נך על ספר שמואל
 כתבה ובחנה-ליזי אלמוג

שלב:_______
מבחן תלת שלבי-שמואל א' פרקים י"ג-י"ח, כ"ד,כ"ה /ליזי אלמוג
 
 
פרק י"ג
 
יונתן הורג את נציב הפלשתים וזה סימן למרד.
 
כן / לא
בני ישראל ראו את הצבא הרב של הפלשתים במכמש נבהלו וחלקם ברחו.
כן / לא
בתקופת המקרא היה מקובל להקריב קורבנות לה' לפני היציאה למלחמה.
כן / לא
שאול מקריב קורבן לה', שמואל מברך אותו לקראת המלחמה.
 
כן / לא
לשאול היה צבא רב המצויד בכלי נשק רבים וטובים.
 
כן / לא
שמואל מבשר לשאול כי לא שמר את מצוות ה' ולכן לא ימשיך למלוך על ישראל.
כן / לא
בני ישראל מנצחים את הפלשתים במכמש למרות חטאו של שאול
 
כן / לא
 
פרק י"ד
 
יונתן ונערו הודיעו לשאול כי הם הולכים לרגל במחנה פלשתים.
 
כן / לא
יונתן ונערו מצליחים להילחם בפלשתים ולהרוג 20 איש, השאר נבהלים ובורחים.
כן / לא
הפלשתים לא נבהלו והצליחו להביס את צבא שאול ויונתן.
 
כן / לא
נוצרה מהומה בקרב הפלשתים, שאול מבין כי בנו חסר ומניח שהוא גרם למהומה בקרב הפלשתים.
כן / לא
שאול מכריח את אנשיו לאכול לפני צאתם לקרב בטענה כי לוחם רעב לא ילחם טוב.
כן / לא
שאול משביע את אנשיו לא לאכול כלום כי חשב שלוחם רעב ירצה לסיים את הקרב מהר.
כן / לא
יונתן לא שומע את השבועה כי היה במחנה הפלשתים ואוכל שם בשר.
 
כן / לא
אחד החיילים מבקש מיונתן לא לאכול כי שאול אסר עליהם, יונתן מסרב בטענה שגם אם העם יאכל הוא ינצח את הפלשתים.
כן / לא
בני ישראל מפסידים  לפלשתים (בפעם השניה) בהנהגתו של שאול.
 
כן / לא
בני ישראל היו מאוד רעבים ואכלו בשר לא מבושל כתוצאה מכך שאול כועס עליהם מאוד ומבקש מהם להקריב קורבן לה'.
כן / לא
שאול רוצה לצאת לקרב נוסף עם הפלשתים אך ה' לא עונה  לשאלתו האם יצליח. הוא מבין כי מישהו חטא.
כן / לא
שאול פונה אל העם כדי לברר מי חטא, העם משיב לו כי זה בגללו.
 
כן / לא
העם מבקש משאול להרוג את יונתן כי טעם מהדבש למרות האיסור של שאול.
כן / לא
העם לא מוכן ששאול יהרוג את יונתן ומציע לפדות אותו בכסף.                    כן / לא
 
 
 
פרק ט"ו
כן / לא
שמואל מבקש משאול לצאת למלחמה עם עמלק ולהרוג רק את מלכם.
 
כן / לא
עמלק הוא עם שישב בישראל ורצה להשמיד את ישראל.
 
כן / לא
שאול מבצע כל מה שביקש ממנו שמואל לעשות לעמלק במלחמה.
 
כן / לא
שאול לא הורג את אגג מלך עמלק ואת הצאן והבקר לוקח העם.
 
כן / לא
שמואל כועס על שאול ומצטער שמשח אותו למלך.
 
כן / לא
שאול מאשים את העם בלקיחת הצאן והבקר.
 
כן / לא
שמואל כועס על שאול שלא הנהיג את העם במלחמה כמו שצריך ואומר שה' לא רוצה אותו יותר למלך על ישראל.
כן / לא
שאול מבין ששמואל צודק, מתנצל ומבקש להתפלל לה'. שמואל מסרב ושאול קורע את כנף מעילו. זהו סימן לקריעת הממלכה מעליו.
כן / לא
לבסוף מסכים שמואל להתפלל עם שאול כי שאול הורג את אגג.
 
כן / לא
פרק ט"ז
 
 
שמואל הולך לחפש מלך חדש בבית ישי ופוחד ששאול ידע מכך.
 
כן / לא
כשנכנס אליאב, חושב שמואל כי זהו המלך הבא.
 
כן / לא
"כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב"-כך מסביר שמואל למה בחר באליאב.
כן / לא
"כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב"-פסוק המראה את כוחו של ה' לבחור את האדם המתאים- דוד, רועה הצאן האדמוני.
כן / לא
רוח ה' עוברת לדוד. לשאול מצבי רוח רעים.
 
כן / לא
יועצי שאול מציעים לו להירפא ממצבי הרוח בעזרת דוד ונגינתו.
 
כן / לא
פרק י"ז
 
 
בני ישראל נבהלו מאוד מגולית הפלשתי שביקש מתנדב להילחם איתו
.
כן / לא
"איש הביניים"-זהו תואר לסוג של קרב שבו כל צבא שולח לוחם מובחר אחד שילחם נגד הלוחם המובחר מצבא האוייב.
כן / לא
דוד שומע בבית שאול על גוליית ומגיע למחנה במטרה להילחם נגדו.
 
כן / לא
דוד מצליח לשכנע את שאול כי הרג דובים ואריות ויוכל להילחם נגד גוליית בעזרת כוחו של ה'.
כן / לא
שאול נותן לדוד את מדיו וחרבו ודוד מנצח בעזרתם את גוליית.
 
כן / לא
דוד הורג את גוליית בעזרת מקלע וחלוקי נחל.
 
כן / לא
פרק י"ח
 
 
לאחר המלחמה עם גוליית ,מגיע דוד לבית שאול וכורת ברית עם יהונתן
 
כן / לא
"הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו"-שאול שומע זאת מהעם, כועס ומתחיל לקנא בדוד.
כן / לא
שאול אוהב מאוד את דוד , תומך ומקדם אותו.
 
כן / לא
שאול מנסה להרוג את דוד בעזרת חרבו ולא מצליח. הוא מבין כי ה' עימו.
כן / לא
שאול מנסה להרוג את דוד ע"י שליחתו לקרבות ואכן מצליח.
 
כן / לא
דוד מצליח בכל הקרבות ומקבל את מיכל בת המלך בתמורה לניצחון מול הפלשתים.
כן / לא
דוד מתחתן עם מרב בתו הבכורה של שאול בתמורה לניצחון.
 
כן / לא
פרק כ"ד
 
 
דוד מצליח להרוג את שאול במערה כי אנשיו מסיתים אותו נגד שאול.
 
כן / לא
דוד מוכיח גדלות נפש כשלא הורג את שאול למרות שיכול היה לעשות זאת.
כן / לא
אהבתו ונאמנותו של דוד לשאול מעוררת רוח רעה אצל שאול.
 
כן / לא
שאול מבין כי דוד עתיד למלוך על ישראל ובקשתו היחידה שלא יכחיד את משפחתו לכשיהיה מלך.
כן / לא
פרק כ"ה
 
כן / לא
דוד מתכון "לא להשאיר משתין בקיר" לנבל, כי סרב לבקשתו והיה כפוי טובה.
כן / לא
אביגייל בחוכמתה מצילה את משפחתה ואת דוד מלבצע רצח.
 
כן / לא
דוד כועס ומשמיד את כל הזכרים במשפחתו של נבל.
 
כן / לא
נבל הורג את אביגייל כשמגלה את מעשיה כלפי דוד.
 
כן / לא
נבל מאבד הכרתו ומת- ה' נוקם את נקמת דוד בנבל.
 
כן / לא
דוד מבקש להינשא לאביגייל לאחר מות נבל.
 
כן / לא
דוד מבין כי אביגייל עזרה לו ומנעה ממנו לעשות מעשה שימנע ממנו להיות מלך.
כן / לא


 

שם:_________                                                                    שלב:___
מבחן תלת שלבי- ספר שמואל ב'/ליזי אלמוג
 
פרק י"א
 
1.בפרשת דוד ובת שבע, דוד עובר על כמה דברות מעשרת הדברות.
 
כן / לא
2.בפרשת דוד ובת שבע דוד חוטא בדיבר "לא תנאף" בלבד.
 
כן / לא
3.לאחר שנואש מניסיונותיו לשכנע את אוריה ללכת ולהתייחד עם בת שבע, דוד מבקש להרוג אותו בעצמו.
 
כן / לא
4.לאחר מות אוריה בקרב,דוד כועס ומצווה על יואב לחזור עם כל החיילים מיד.
 
כן / לא
5.העונש המיידי של דוד הוא מות בנו מבת שבע ,אך צפויים לו עוד עונשים בהמשך.
 
כן / לא
6.דוד לא מסכים להתחתן עם בת שבע בתום ימי האבל על אוריה, כדי שלא יחשדו בו.
 
כן / לא
7.נתן הנביא מספר את משל "כבשת הרש" כדי שדוד יבין את חטאו הגדול.
 
כן / לא
פרק י"ג
 
8.פרשת אמנון ותמר הוא ביטוי לאחד מהעונשים שבאו על בית דוד כתוצאה מחטאו עם בת שבע.
 
כן / לא
9.אמנון משקר גם את אביו וגם את תמר וטוען שהוא חולה וכל זאת על מנת שירשו לתמר להיות במחיצתו.
 
כן / לא
10.מיד בתום האונס אבשלום פוגש את תמר, שומע מה קרה ונוקם באמנון.
 
כן / לא
11.לאחר האונס אמנון מתנצל בפני אחותו שקורעת את בגדיה, ומתחתן איתה.
 
כן / לא
12.אבשלום נוקם באמנון ואחר כך בורח מחשש שאביו יפגע בו.
 
כן / לא
13.תמר מתאהבת באמנון ומתחננת שיתחתן איתה.
 
כן / לא
14.תמר מבקשת מאמנון שיבקש את ידה מאביה, כי יודעת שנחרץ גורלה והיא תהיה מנודה לעולמי עולמים.
 
כן / לא
פרק י"ד
 
15.סיפור האישה התקועית בדוי ונועד להבהיר לדוד כי זהו בעצם סיפורו שלו ושל אבשלום בנו
 
כן / לא
16.יואב רואה את געגועיו של דוד לאבשלום ויוזם את הפגישה עם האישה החכמה מתקוע.
 
כן / לא
17.דוד ידע מההתחלה כי הסיפור לא אמיתי והומצא ע"י יואב
 
כן / לא
18.האישה מספרת לדוד כי גם לה היה אונס במשפחה שלאחריו באה נקמה
 
כן / לא
19.האישה מתוודה לבסוף כי יואב עומד מאחרי סיפורה וכוונתו טובה.
 
כן / לא
20.דוד כועס מאוד על יואב ולא מוכן לראות את אבשלום עד סוף ימיו בגלל השקרים של האישה התקועית
 
כן / לא
פרק ט"ו
 
21.אבשלום מתחבב על העם וממליך את עצמו בדרכים לא ישרות
 
כן / לא
22. אחיתופל יועץ דוד, מסרב לעבור לצד אבשלום ונשאר נאמן לדוד
 
כן / לא
23. דוד חושש מחוכמתו של אחיתופל ולכן שולח את חושי לפגוע בתוכניתו.
 
כן / לא
24.דוד נמנע ממלחמה נגד בנו, ולכן בורח
 
כן / לא
פרק ט"ז
 
25. אבשלום מבקש מחייליו לא לפגוע באביו במלחמה
 
כן / לא
26.בני צרויה היו ידועים כאנשים אלימים ונקמנים
 
כן / לא
27.אבשלום חושד בחושי המצהיר כי עבר לצידו ועזב את דוד אביו ולא מקבל את עצתו  הנראית לא הגיונית לחלוטין.
 
כן / לא
28.עצת אחיתופל לא התקבלה מעם ה' ועד היום אנו משתמשים בביטוי זה ופירושו עצה לא טובה.
 
כן / לא
29.יואב מקיים את הוראתו של דוד המבקש:"לאט לי לנער, לאבשלום"
 
כן / לא
30.אבשלום מת כאשר שערותיו מסתבכות בעץ האלה ויואב מבקש להורגו כאשר הוא חסר אונים.
 
כן / לא
 
 מבחן  נוסף בתנ"ך

בהצלחה!                                                                                          שלב :______
מבחן תלת שלבי-מרד אבשלום/ליזי אלמוג
 
 
1.מחבר התנ"ך מציג את מרד אבשלום כעונש על חטאו של דוד בפרשת בת שבע.
 
 
כן/לא
 
2.אבשלום התייצב בשער העיר ודיבר עם כל אחד מבני העם,שרצה להגיע למשפט אצל דוד.
 
 
כן/לא
 
3.אבשלום עוזב את ירושלים לחברון כדי לגייס עוד תומכים למחנהו ומשם קורא למרד בדוד.
 
 
כן/לא
 
4.אתי הגיתי ואנשיו מסרבים להצטרף למחנה דוד.
 
 
כן/לא
 
5.דוד וצדוק הכהן לוקחים את ארון ה' ובורחים מירושלים.
 
 
כן/לא
 
6.צדוק ואביתר הכוהנים ואחימעץ ויונתן בניהם, משתפים פעולה עם חושי נגד דוד.
 
 
כן/לא
 
7.אבשלום עוזב את חברון וחוזר לירושלים ובעצת אחיתופל לוקח את פילגשי המלך.
 
 
כן/לא
 
8.אחיתופל מייעץ לאבשלום לא להתקיף את דוד משום שהוא ואנשיו גיבורי חייל ומוכנים לקרב.
 
 
כן/לא
 
9.חושי מייעץ לאבשלום להתקיף את דוד מייד עם צבא רב מפני שהוא עייף מבריחה ולא מאורגן עם צבאו.
 
 
כן/לא
 
10.עצת חושי נבחרה ע"י אבשלום. מטרתה היתה מתן זמן לדוד לצורך התארגנות למלחמה בעוד שאבשלום מבזבז זמן יקר בהמתנה זו.
 
 
כן/לא
 
11.אחיתופל מתאבד כיוון שעצתו לא התקבלה.
 
 
כן/לא
 
12.דוד מבקש שיהרגו את אבשלום וינצחו בקרב כדי שיוכל לחזור לירושלים ולסיים את המרד.
 
 
כן/לא
 
13. דוד מבקש מהלוחמים והמפקדים:"לאט לי לנער,לאבשלום"-פקודה לא לפגוע באבשלום.
 
 
כן/לא
 
14.צבא אבשלום מביס את צבא דוד ביער אפרים.
 
 
כן/לא
 
15.אבשלום בורח על הפרד,שערותיו מסתבכות בענפי האלה וכשהוא תלוי באוויר יואב בן צרויה הורג אותו.
 
 
כן/לא
 
16.אחד הלוחמים שרואה את אבשלום הורג אותו בפקודת יואב.
 
 
כן/לא
 
17.השמחה הגדולה על ניצחון אנשי דוד בקרב הפכה מיד לאבל כבד על מות אבשלום.
 
 
כן/ לא
 
18.דוד מקבל את הבשורה המרה על מות בנו ומבין כי לא היתה ברירה והיו צריכים להורגו.
 
 
 כן/לא
 
19.יואב כועס על דוד שהוא והעם באבל וחושב שדוד כפוי טובה.
 
 
כן/לא
 
20.שמעי בן גרא מתנצל לפני דוד על התנהגותו (קללות וזריקת אבנים) ודוד סירב לסלוח לו.
 
 
כן/לא
 
21.עצת אחיתופל היא ביטוי לעצה לא מוצלחת, לא כדאית ולא מועילה.
 
 
כן/לא
 
22.עצת חושי היתה עצה ארוכה ומפורטת. עצה חכמה, מנוסחת יפה-מלאת דימויים ומשכנעת.
 
 
כן/לא
 
23.עצת אחיתופל היתה עצה קצרה וחד משמעית שמטרתה תקיפה מיידית.
 
 
כן/לא
 
24.סופר התנ"ך מדגיש כי יד אלוהים היתה בבחירת עצת חושי על פני עצת אחיתופל.
 
 
כן/לא
 
25."יד אבשלום" הוא גל- עד שהוקם לזכר מותו של אבשלום במרד.
 
 
כן/לא
 

לייבסיטי - בניית אתרים